Jasa Website Murah

JUDUL : aMaD TENGGANG RASA


( Emang kudu ati2 lamun ngomong karo aMaD mah, bokan salah Tafsir doang bise2 berabe sekampung )

MaMeu: Arep ning Endi ngegawe - gawe Sendok kuen MaD ?

( Wong di takoni bener2 iku jeh aMaD mah jawabe NGASAL
bae )
" Wong MaMeu mah gati, kurang Informasi Uwonge ! Makane
Lamun di kon sekole mah aje nongkrong ning terminal bae
geh, Jadi ore weruh ELMU Meu !

( MaMeu kaget, Laju marah ngerungu PEDAL BECA ngomong konon. Saking juwengkele terus MaMeu bebanting )
" Sire kien lamun ngomong asal bae ! Emang ape hubungan nane sekole karo Sendok !

( aMaD tambah Uwaleman barang di takoni mengkonon )
"Wong MaMeu mah bisa ne sewot doang ! kih rungukaken
Umat Yang Amat Tampan [ di singkat UYAT ] Nerangaken : "Kita sebagai manusia, harus memiliki TENGGANG RASA dengan tetangga ". Makane kite ngegawe sendok kien arep mampir ning tetangga, arep ngeRASAni Masakan Para tetangga ! Ngarti kan Meu ?

( Barang ngerungu SENDOK KARATEN ngomong, MaMeu
Langsung MELENGOS bari NGeGeReNDeNG )
" Ore sekalian ngegawe Piring karo Wakul gena di gawe balik
masakan tetanggane kuen MaD !

( Barang di omong konon, aMaD langsung purik Laju sendoke langsung di eleg saking suwengite ning MaMeu )

-------- S U W A NG K U T _ B A E ...!!! -----------
Previous article
Next article

Leave Comments

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel