Jasa Website Murah

Judul : " Amad Tuku Sarung "


( Ore biasa ne dine minggu Amad brangkat ning pasar, biasa ne geh urung tangi jam semene mah )

Cipluk:" Tumben wis tangi Mad, arep ning endi kayane buru2 amat ?
Amad: "La iye wis tangi lah, soale saiki mah lamun tangi awan kuen gantenge luntur Pluk..

Cipluk: " Oh konon tah sen, di sangkane sing luntur kuen cuma duit palsu doang gane mah saiki wis asli tah ulese sampe ore luntur maning kuen mad ?

Amad: "Weh,, lamun ngomong kuen aje sembarangan sih bokan kaye sangkrah di buang sembarangan...!!! Wis lah tak tinggal dipit bokan kapal mabure keburu brangkat Pluk...

( Barang ntas ngomong buru2 Amad langsung brangkt ning pasar arep tuku sarung, barang wis tekang pasar kusen langsung nakon ning pedagang sarung )

Amad: "Mang ane sarung tah ?

Ma2ng: "La iye ane lah, wong kite mah dagang sarung, kecuali nakon sayur tembekan ore nane..!

Amad: "La udu mengkonon geh mang, maksude kan kite mah gelati sarung sing bener mang...

( Barang ngerungu Sarung sing bener tukang sarung bingung langsung Nyaut ) Ma2ng: "wong ngomong jeh asal bae, sing buengen geh kite mah dagang sarung kuen bener kabeh...!

Amad; "Cobe ari bener mah tokaken kabeh sarunge arep tak periksani..

( Barang ngerungu iwak bloso ngomong arep di periksani kabeh, tukang sarung langsung di tokaken kabeh sarung2e sing jero gudang. Barang wis di tokaken kabeh kusen langsung meriksani siji siji. Sekabeh sarung di bukani kabeh sampe acak2an. Barang wis acak2an sarunge Amad langsung ngomong kaye ore due dose )
Amad: " Kuh kan,,, jereh kite geh ape mang, Lamun dagang sarung kuen sing bener geh..! Iki mah kabeh jeh sarunge pade Bolong, La premen benere ?

( Barang ntas ngomong sarunge pade bolong, kusen langsung lunge ninggalaken dagangan sarung sing uwis acak2an segudang. La uwis geh pedagang sarung jadi MURKA Sewot2 )

" Gati wong ore weruh Leuleunged mah..!
Ning endi2 geh sing arane sarung mah sor duhure bolong, La terus lamun ore bolong premen ngenggone..!
Wis sire mah aje ngenggo sarung, lamun endah ore bolong mah ngenggo bae Karung beras sing wis di jait kuh, endah kaye beras ning jero karung..!
Dasar wong ore weragang, dagangan urung ngelarisi wis di acak-acak...!!!

--- S U A N G K U T - B A E ---
Previous article
Next article

Leave Comments

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel