Jasa Website Murah

JUDUL : aMaD SEKOLE TK


( Wong aMaD mah ane bocah arep berangkat sekole iku jeh malah di sewoti2 sampe nangis, La uwis geh wong tua ne ore pade terime. Ahire Mame maning bae sing kenang GETAHE mah )
"La sira ne apa2han har sampe anake uwong pade nangis kuen ?

( Bari Adag - Ideg aMaD jawab )
"Wong iyane Meu, mase wong sekole jeh ngegawane Panganan karo minuman, La peremen arep Pinter ! kudune geh ngegawe buku karo Pulpen, iye kan Meu ?

( Barang ngerungu aMaD jawab mengkonon, La uwis geh sekabeh wong tua ne pade kaget bari gedeg2.. Mame langsung nerangaken )
" La wong sire mah maen JERONGKONGAKEN bae ning uwong kuen !! ning endi2 geh sing arane sekole TK mah emang ngegawa panganan karo minuman MaD !!

( Kaye wong ore due dose aMaD langsung nyaut )
" Wong mame mah ngomonge telat, La wis kagol geh lamun mengkonon mah !
Wis saiki tulung panjingaken kite ning sekole TK yah Meu, wong enak sekolane ngegawa Panganan karo minuman bae mah...

( Mame jadi SUMUB ngerungu Walang GENJOR ngomong, bari bebanting Mame ngomong )
"Iye wis kisuk sire arep tak panjingaken ning TK RSJ ya ndah gelis waras Har !!!

( Barang ngerungu arep di panjingaken TK RSJ aMaD langsung JEJINGKRAKAN keberagen, wong di sangkane kohar mah RSJ kuen aran sekolahane gane mah Rumah Sakit Jiwa )

-------- S U W A NG K U T _ B A E ...!!! -----------
Previous article
Next article

Leave Comments

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel